-->
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

SBI launches WhatsApp banking service, here's how to check account balance and more

SBI launches WhatsApp banking service, here's how to check account balance and more

SBI WhatsApp Banking Services Latest Update: Here comes a big update for the bank customers of SBI who want to access their accounts through WhatsApp. The State Bank of India on Wednesday launched its WhatsApp Banking services in a move to make the banking easier for its customers. Taking to Twitter, the SBI said the customers can now avail certain banking services from the lender using WhatsApp, which may come in handy for many as they will not have to download it or go to the ATM anymore.


The move from the SBI comes days after SBI chairman Dinesh Khara had stated the plans of the bank going the WhatsApp way. "Your bank is now on WhatsApp. Get to know your Account Balance and view Mini Statement on the go," the SBI said in a tweet.SBI WhatsApp બેન્કિંગ માટે નોંધણી જરૂરી

SBI WhatsApp બેન્કિંગ હેઠળ કોઈપણ સેવા મેળવવા માટે, તમારે પહેલા નોંધણી કરાવવી પડશે. આ માટે તમારે WAREG ટાઈપ કરવાનો રહેશે, ત્યારબાદ સ્પેસ આપીને તમારો એકાઉન્ટ નંબર લખીને 7208933148 પર SMS મોકલવો પડશે. આ મેસેજ મોકલવો ખૂબ જ સરળ છે, તેનું ફોર્મેટ જુઓ – WAREG <space>એકાઉન્ટ નંબર અને તેને 7208933148 પર મોકલો. તમારે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું પડશે કે આ મેસેજ એ જ નંબર પરથી મોકલો જે તમારા SBI એકાઉન્ટમાં રજીસ્ટર્ડ છે.

વોટ્સએપ પર સેવ કરો આ નંબર 90226 90226


Here's how to activate and use the SBI WhatsApp Services

Step 1: Customers will first need to register their account to use the WhatsApp service. To do so, you will have to send the following SMS. Type WAREG (followed by a space) Your account number, and send it to 7208933148. Remember to send the SMS from the same phone number that has been registered and linked to your SBI account.

Step 2: After registering, text "Hi" to SBI at +919022690226 or simply reply to the "Dear Customer, You are successfully registered for SBI WhatsApp banking services" message you received on WhatsApp.

Step 3: You will receive this reply:

Dear Customer,

Welcome to SBI Whatsapp Banking Services!

Please choose from any of the options below.

1. Account Balance

2. Mini Statement

3. De-register from WhatsApp Banking

Step 4: Send '1' to check your balance or '2' to get a mini statement of your last five transactions. If you wish to de-register from WhatsApp Banking send '3'.

Step 5: Your account balance or mini statement will be displayed as per your choice. You can also type in your query if you have any.

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી ગુજરાતીમાં સમજવા માટે TV9 ગુજરાતી નો રિપોર્ટ

SBI Card WhatsApp

The State Bank of India also provides its credit card holders with WhatsApp-based services through the platform. Customers with SBI credit cards can use this to check their account overview, reward points, unpaid balance, and more.

All they need to do is send the WhatsApp message 'OPTIN' to 9004022022 in order to register for the system. To sign up for the service, they can also make a missed call from the registered mobile phone to 08080945040 or utilise the mobile app.