-->
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Latest Posts

આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર ભરતી 2023

આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર ભરતી 2023 | પાટણ જિલ્લા આંગણવાડી કાર્યકર ભરતી 2023 |બનાસકાંઠા જિલ્લા આં…

મેરા બિલ, મેરા અધિકાર” યોજના, મળશે કરોડો રુપિયાના ઈનામ

મેરા બિલ, મેરા અધિકાર” યોજના, મળશે કરોડો રુપિયાના ઈનામ |મેરા બિલ મેરા અધિકાર યોજનાનો રાજ્યના નાણાપ્…

Gyan sahayak bharti 2023

Gyan sahayak bharti 2023 Gyan sahayak bharti 2023 :ટૂંક સમયમાં જ રાજ્ય સરકાર ₹30,000 જેટલા શિક્ષકોની…

કોઈનો ફોન આવે તો નામ બોલતી એપ Caller Name Announcer app

કોઈનો ફોન આવે તો નામ બોલતી એપ | જેનો ફોન આવશે તેનુ નામ અને નંબર બોલશે આ એપ| Caller Name Announcer a…

Meaning of the signal applied to the port

બંદર ઉપર લગાવતા સિગ્નલ નો અર્થ સમજીએ 1 થી 12 નમ્બરના સિગ્નલની વિસ્તૃત માહિતી |  Meaning of the signa…

બંદર ઉપર લગાવતા સિગ્નલ નો અર્થ સમજીએ

બંદર ઉપર લગાવતા સિગ્નલ નો અર્થ સમજીએ 1 થી 12 નમ્બરના સિગ્નલની વિસ્તૃત માહિતી |  Meaning of the signa…

How to check :LIC પોલિસી સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો, જાણો કેવી

How to check :LIC પોલિસી સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો, જાણો કેવી |LIC policy details by policy number |LIC…